Mẫu Lịch lò xo 7 tờ HBT, lịch lò xo 7 tờ 2013, giá lịch lò xo 7 tờ, bảng giá lịch lò xo 7 tờ 2013

Post Views = 1144inhoangviet.com chuyên cung cấp lịch phôi, lich treo tường, lịch lò xo 7 tờ 2013 với nhiều chủ đề trong năm Quý Tỵ: Non nước Việt Nam,  […]
= 1145

inhoangviet.com chuyên cung cấp lịch phôi, lich treo tường, lịch lò xo 7 tờ 2013 với nhiều chủ đề trong năm Quý Tỵ:
Non nước Việt Nam,  Thắng cảnh Việt Nam, Cảnh đẹp Việt Nam, Kiến trúc thế giới, Bôn Sai Phúc Cát Tường, Sông Trăng, Phong Thuỷ Cát Tường, Quý Tỵ Phát Tài, Phước Lộc Thọ,…

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 - HBT03 & HBT04 - Non nước Việt Nam

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 – HBT03 & HBT04 – Non nước Việt Nam

1. Bảng giá lịch lò xo 7 tờ 2013, lịch phôi 2013

Bảng giá lịch lò xo 7 tờ 2013 – Bảng giá áp dụng 22/08/2012
Kích thước Mô Tả Đơn Giá (VNĐ)
(36×70) cm(41×63) cm – Giấy C200 gsm
– In offset 4 màu 1 mặt
– Đóng bế lỗ gắn lò xo
– Gắn Lò xo 7 tờ treo tường
– Có khoảng trống để in thông tin cty
30,000 đồng/ cuốn

2. Bảng giá lịch thiếc 7 tờ 2013, lịch phôi 2013

Bảng giá lịch thiếc 7 tờ 2013 – Bảng giá áp dụng 22/08/2012
Kích thước Mô Tả Đơn Giá (VNĐ)
(36×70) cm(41×63) cm – Giấy C100 gsm
– In offset 4 màu 1 mặt
– Đóng bế lỗ gắn lò xo
– Gắn nẹp thiếc treo tường
– Có khoảng trống để in thông tin cty
16,000 đồng/ cuốn

 

In offset 4 màu, 01 nội dung dùng xuyên suốt 7 tờ:

– Số lượng >500 cuốn –> giá in 5.000đ/cuốn
– Số lượng >1.000 cuốn –> giá in 4.500đ/cuốn
– Số lượng >1.500 cuốn –> giá in 4.000đ/cuốn
– Số lượng >2.000 cuốn –> giá in 3.000đ/cuốn

In offset 4 màu, 7 nội dung dùng cho 7 tờ khác nhau:

– Số lượng 1.000 cuốn –> giá in 6.500đ/cuốn
– Số lượng 1.000 cuốn –> giá in 5.500đ/cuốn
– Số lượng 1.500 cuốn –> giá in 4.000đ/cuốn
– Số lượng 2.000 cuốn –> giá in 3.500đ/cuốn

+ Túi nylon đựng lịch :

+ Túi nylon có quai 43x66cm -> giá 2,000 đồng / 1 cái
+ Túi nylon hột xoài 43x66cm -> giá 1,200 đồng / 1 cái

+ Túi giấy đựng lịch :

+ Túi giấy 43x66cm -> giá 3,000 đồng / 1 cái

Mẫu lịch lò xo 7 tờ HBT 2013 – Mẫu Lịch lò xo 7 tờ 2013 mới nhất: 

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 - HBT05 - Thắng cảnh Việt Nam

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 – HBT05 – Thắng cảnh Việt Nam

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 - HBT06 - Cảnh đẹp Việt Nam

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 – HBT06 – Cảnh đẹp Việt Nam

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 - HBT07 - Hương Quê

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 – HBT07 – Hương Quê

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 - HBT13 - Cầu và Xe

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 – HBT13 – Cầu và Xe

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 - HBT14 - Kiến trúc thế giới

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 – HBT14 – Kiến trúc thế giới

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 - HBT15 - Biệt Thự Xe

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 – HBT15 – Biệt Thự Xe

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 - HBT17 - Bôn Sai Tiểu Cảnh

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 – HBT17 – Bôn Sai Tiểu Cảnh

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 - HBT18 - Bôn Sai Phúc Lộc Thọ

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 – HBT18 – Bôn Sai Phúc Lộc Thọ

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 - HBT19 & HBT20 - Bôn Sai Phúc Cát Tường

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 – HBT19 & HBT20 – Bôn Sai Phúc Cát Tường

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 - HBT21 & HBT22 - Sông Trăng

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 – HBT21 & HBT22 – Sông Trăng

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 - HBT23 - Hoa Sen Tĩnh Vật

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 – HBT23 – Hoa Sen Tĩnh Vật

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 - HBT24 - Trà Đạo

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 – HBT24 – Trà Đạo

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 - HBT25 - Cắm Hoa IKEBANA

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 – HBT25 – Cắm Hoa IKEBANA

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 - HBT26 - Hoa Lan Tứ Quý

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 – HBT26 – Hoa Lan Tứ Quý

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 - HBT27 - Gốm Việt

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 – HBT27 – Gốm Việt

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 - HBT28 - Phong Thuỷ Cát Tường

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 – HBT28 – Phong Thuỷ Cát Tường

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 - HBT29 - Quý Tỵ Phát Tài

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 – HBT29 – Quý Tỵ Phát Tài

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 - HBT30 - Phước Lộc Thọ

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 – HBT30 – Phước Lộc Thọ

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 - HBT31 - Dáng Hoa Việt Nam

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 – HBT31 – Dáng Hoa Việt Nam

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 - HBT32 - Nội Thất Hiện Đại

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 – HBT32 – Nội Thất Hiện Đại

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 - HBT33 - Tuổi Thần Tiên

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 – HBT33 – Tuổi Thần Tiên

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 - HBT34 & HBT35 - Sắc Xuân

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 – HBT34 & HBT35 – Sắc Xuân

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 - HBT36 & HBT37 - Trái Cây Tứ Quý

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 – HBT36 & HBT37 – Trái Cây Tứ Quý

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 - HBT38 & HBT39 - An Nhiên

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 – HBT38 & HBT39 – An Nhiên

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 - HBT40 & HBT41 - Xuân Phúc Lạc

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 – HBT40 & HBT41 – Xuân Phúc Lạc

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 - HBT42 & HBT43 - Hương Sen

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 – HBT42 & HBT43 – Hương Sen

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 - HBT44 & HBT45 - Xuân An Lạc

Mẫu lịch lò xo 7 tờ 2013 – HBT44 & HBT45 – Xuân An Lạc

– Lịch lò xo 7 tờ bao gồm 1 tờ bìa thể hiện chủ đề, 6 tờ  ruột kế tiếp là lịch tháng, mỗi tờ thể hiện 2 tháng , 7 tờ lịch gắn lò xo treo tường

+ Kích thước lịch lò xo 7 tờ theo catalogue có sẵn năm 2013: 41x63cm, 36x70cm:
1- Đối với lịch lò xo 7 tờ:
+ In offset 4 màu trên giấy C200 gsm.
+ 7 tờ lịch được bế lỗ gắn lò xo
1- Đối với lịch thiếc 7 tờ:
+ In offset 4 màu trên giấy C100 gsm.
+ 7 tờ lịch được bế lỗ gắn lò xo

– Mẫu lịch lò xo 7 tờ và lịch thiếc 7 tờ HBT  năm 2013 – năm Quý Tỵ , biểu tượng con rắn sẽ mang lại cho gia đình bạn một năm sung túc, hạnh phúc, vinh hoa phú quý, An khang thịnh vượng.

– Lịch lò xo 7 tờ loại lịch thị trường, lịch phôi có 1 khoảng trắng để in thông tin cty như: logo, tên cty, tel, fax, email, website,…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About admin